HODNOTENIE STRATÉGIÍ: Január, 2019Film-online film a video

Verejná výzva o prejavenie záujmu

Agentúry: 

Denisa Pajkošová

Art director EFFECTIVITY POWERED BY PUBLICIS

Peter Michalka

AdMan, Respect APP

Ida Bírová

Copywriter, Ideamaker PS:Digital

Juraj Šulík

Creative Dad, DADs Advertising

Zadávatelia: 

Zuzana Sidivárová

CMI & INNOVATION MANAGER, Heineken Slovensko

Radovan Teuschel

Riaditeľ odboru Marketing & komunikácia J&T Banka

Ján Briatka

Marketing & PR Manager Volkswagen Úžitkové vozidlá

Petra Ševčíková

šéfredaktorka magazínu Stratégie

AGENTÚRY
4.00
3.00
5.00
3.00
3.75
ZADÁVATELIA
5.00
3.00
4.00
4.00
4.00
Klient: 
Liga za duševné zdravie SR
Agentúra: 
Mark BBDO
Creative director: 
Vlado Slivka
Art director: 
Peter Kuchta
Copywriter: 
Michal Roháček
Strategy director: 
Marian Timoracký