HODNOTENIE STRATÉGIÍ: Január, 2019Film-online film a video

Polo zadarmo?

Agentúry: 

Denisa Pajkošová

Art director EFFECTIVITY POWERED BY PUBLICIS

Peter Michalka

AdMan, Respect APP

Ida Bírová

Copywriter, Ideamaker PS:Digital

Juraj Šulík

Creative Dad, DADs Advertising

Zadávatelia: 

Zuzana Sidivárová

CMI & INNOVATION MANAGER, Heineken Slovensko

Radovan Teuschel

Riaditeľ odboru Marketing & komunikácia J&T Banka

Ján Briatka

Marketing & PR Manager Volkswagen Úžitkové vozidlá

Petra Ševčíková

šéfredaktorka magazínu Stratégie

AGENTÚRY
3.00
5.00
5.00
4.00
4.25
ZADÁVATELIA
4.00
4.00
-
4.00
4.00
Klient: 
Volkswagen Slovensko
Agentúra: 
Mullen Lowe GGK
Creative director: 
Erik Reingraber
Art director: 
Marián Mihálik
Copywriter: 
Lenka Včelová
Strategy director: 
Róbert Cyprich