HODNOTENIE STRATÉGIÍ: Január, 2019Film-televízna reklama

Luxus, ktorý si môže dovoliť každý

Agentúry: 

Denisa Pajkošová

Art director EFFECTIVITY POWERED BY PUBLICIS

Peter Michalka

AdMan, Respect APP

Ida Bírová

Copywriter, Ideamaker PS:Digital

Juraj Šulík

Creative Dad, DADs Advertising

Zadávatelia: 

Zuzana Sidivárová

CMI & INNOVATION MANAGER, Heineken Slovensko

Radovan Teuschel

Riaditeľ odboru Marketing & komunikácia J&T Banka

Ján Briatka

Marketing & PR Manager Volkswagen Úžitkové vozidlá

Petra Ševčíková

šéfredaktorka magazínu Stratégie

AGENTÚRY
3.00
3.00
4.00
3.00
3.25
ZADÁVATELIA
2.00
3.00
4.00
4.00
3.25
Klient: 
Harmony (SHP Group)
Agentúra: 
Elite Solutions
Creative director: 
Matej Valo
Art director: 
Andrej Valko, Jozef Kyselica
Copywriter: 
Matej Valo
Strategy director: 
Peter Šurín