HODNOTENIE STRATÉGIÍ: Október, 2018Online video

vybrané slová po R

Agentúry: 

Michal Mazán

Art Director, Zaraguza

Martina Obertová

Art director, MADE BY VACULIK

Petra Števonková

freelancer

Michal Belej

Copywriter, Istropolitana Ogilvy

Zadávatelia: 

Petra Novotná

Marketing Communication Sr.Manager Telekom

Radovan Teuschel

Riaditeľ odboru Marketing & komunikácia J&T Banka

Marek Kopča

Marketing and PR manager Hyundai

Petra Ševčíková

šéfredaktorka magazínu Stratégie

Michal Hollan

Marketing & Client Service manager, MONARCH

AGENTÚRY
2.00
3.00
3.00
2.00
2.50
ZADÁVATELIA
3.00
4.00
3.00
3.00
-
3.25
Klient: 
iHRYsko
Agentúra: 
3via
Creative director: 
Lukáš Krist
Art director: 
Michaela Kohútová
Copywriter: 
Peter Černák
Strategy director: 
Peter Černák