HODNOTENIE STRATÉGIÍ: November, 2019Film-televízna reklama

Výťah

Agentúry: 

Yolka Udičová

executive creative director, Respect APP

Katarína Popracová

Senior copywriter a Ideamaker

Martin Janák

Head of Art, THIS IS LOCCO

Andrej Hlavačka

freelancer

Zadávatelia: 

Josef Jalůvka

Brand Manager Plzeňský Prazdroj Slovensko

Ján Briatka

Marketing & PR Manager Volkswagen Úžitkové vozidlá

Lucia Petrášová

Head of Marketing Communication O2 Slovakia

Daniel Bradáč

Managing Partner Generations

AGENTÚRY
5.00
3.00
5.00
4.00
4.25
ZADÁVATELIA
6.00
3.00
-
3.00
4.00
Klient: 
Tesco Mobile
Agentúra: 
Istropolitana Ogilvy
Creative director: 
Rado Olos, Peter Darovec
Art director: 
Martin Melicherčík
Copywriter: 
Rado Olos
Strategy director: 
Juraj Plánovský