HODNOTENIE STRATÉGIÍ: Máj, 2019Film-televízna reklama

Samostatný nájazd

Agentúry: 

Lenka Slovák Bónová

Creative Director, Respect APP

Matúš Kvas

Mannschaft

Vlado Slivka

Creative Director, Mark BBDO

Tomáš Makovický

freelancer

Ida Bírová

Copywriter, Ideamaker PS:Digital

Zadávatelia: 

Zuzana Sidivárová

CMI & INNOVATION MANAGER, Heineken Slovensko

Ján Briatka

Marketing & PR Manager Volkswagen Úžitkové vozidlá

Petra Ševčíková

šéfredaktorka magazínu Stratégie

AGENTÚRY
2.00
3.00
3.00
2.00
4.00
2.80
ZADÁVATELIA
4.00
3.00
4.00
3.67
Klient: 
NAY
Agentúra: 
Effectivity POWERED BY PUBLICIS
Creative director: 
Peter Rajčák
Art director: 
Štefan Hellvis Klučka
Copywriter: 
Katarína Noskajová