HODNOTENIE STRATÉGIÍ: Máj, 2019Film-televízna reklama

Pa a Pi sa vracajú

Agentúry: 

Lenka Bónová

freelancer

Matúš Kvas

Mannschaft

Vlado Slivka

Creative Director MullenLowe GGK

Tomáš Makovický

freelancer

Ida Bírová

Copywriter, Ideamaker PS:Digital

Zadávatelia: 

Zuzana Sidivárová

CMI & INNOVATION MANAGER, Heineken Slovensko

Ján Briatka

Marketing & PR Manager Volkswagen Úžitkové vozidlá

Petra Ševčíková

šéfredaktorka magazínu Stratégie

AGENTÚRY
6.00
5.00
4.00
5.00
4.00
4.80
ZADÁVATELIA
6.00
5.00
6.00
5.67
Klient: 
EKOTOPFILM-ENVIROFILM
Agentúra: 
Effectivity POWERED BY PUBLICIS
Creative director: 
Peter Rajčák
Art director: 
Denisa Pajkošová
Copywriter: 
Soňa Podstupková