HODNOTENIE STRATÉGIÍ: Máj, 2019Film-online film a video

Nečakane dobrá kombinácia

Agentúry: 

Lenka Slovák Bónová

Creative Director, Respect APP

Matúš Kvas

Mannschaft

Vlado Slivka

Creative Director

Tomáš Makovický

freelancer

Ida Bírová

Copywriter, Ideamaker PS:Digital

Zadávatelia: 

Zuzana Sidivárová

CMI & INNOVATION MANAGER, Heineken Slovensko

Ján Briatka

Marketing & PR Manager Volkswagen Úžitkové vozidlá

Petra Ševčíková

šéfredaktorka magazínu Stratégie

AGENTÚRY
2.00
4.00
3.00
3.00
3.00
3.00
ZADÁVATELIA
3.00
4.00
4.00
3.67
Klient: 
Liptov
Agentúra: 
THIS IS LOCCO
Creative director: 
Juraj Kováč
Art director: 
Adrian Mery
Copywriter: 
Daniel Vachuna, Juraj Kováč
Strategy director: 
Juraj Kováč