HODNOTENIE STRATÉGIÍ: Máj, 2019Film-televízna reklama

Krajina potrebuje firmy, ktoré si veria

Agentúry: 

Lenka Bónová

freelancer

Matúš Kvas

Mannschaft

Vlado Slivka

Creative Director

Tomáš Makovický

freelancer

Ida Bírová

Copywriter, Ideamaker PS:Digital

Zadávatelia: 

Zuzana Sidivárová

CMI & INNOVATION MANAGER, Heineken Slovensko

Ján Briatka

Marketing & PR Manager Volkswagen Úžitkové vozidlá

Petra Ševčíková

šéfredaktorka magazínu Stratégie

AGENTÚRY
4.00
7.00
6.00
7.00
7.00
6.20
ZADÁVATELIA
6.00
7.00
6.00
6.33
Klient: 
Slovenská sporiteľňa
Agentúra: 
Zaraguza
Creative director: 
Michal Pastier
Art director: 
Milan Malý
Copywriter: 
Eva Myjavcová
Strategy director: 
Juraj Pobjecký