HODNOTENIE STRATÉGIÍ: Máj, 2019Film-televízna reklama

Hurbanovské legendy

Agentúry: 

Lenka Bónová

freelancer

Matúš Kvas

Mannschaft

Vlado Slivka

Creative Director

Tomáš Makovický

freelancer

Ida Bírová

Copywriter, Ideamaker PS:Digital

Zadávatelia: 

Zuzana Sidivárová

CMI & INNOVATION MANAGER, Heineken Slovensko

Ján Briatka

Marketing & PR Manager Volkswagen Úžitkové vozidlá

Petra Ševčíková

šéfredaktorka magazínu Stratégie

AGENTÚRY
4.00
5.00
6.00
4.00
5.00
4.80
ZADÁVATELIA
-
5.00
5.00
5.00
Klient: 
Heineken Slovensko
Agentúra: 
Wiktor Leo Burnett
Creative director: 
Štefan Andrejco
Art director: 
Štefan Andrejco
Copywriter: 
Kristína Pavlendová