HODNOTENIE STRATÉGIÍ: Máj, 2019Audio reklama

Dychová skúška

Agentúry: 

Lenka Slovák Bónová

Creative Director, Respect APP

Matúš Kvas

Mannschaft

Vlado Slivka

Creative Director, Mark BBDO

Tomáš Makovický

freelancer

Ida Bírová

Copywriter, Ideamaker PS:Digital

Zadávatelia: 

Zuzana Sidivárová

CMI & INNOVATION MANAGER, Heineken Slovensko

Ján Briatka

Marketing & PR Manager Volkswagen Úžitkové vozidlá

Petra Ševčíková

šéfredaktorka magazínu Stratégie

AGENTÚRY
7.00
6.00
6.00
7.00
7.00
6.60
ZADÁVATELIA
4.00
6.00
6.00
5.33
Klient: 
Plzeňský Prazdroj
Agentúra: 
TRIAD Advertising
Creative director: 
Peter Baslík
Art director: 
Peter Baslík, Tomáš Pospíchal
Copywriter: 
Peter Baslík, Roman Hríbik
Strategy director: 
Ján Papač