HODNOTENIE STRATÉGIÍ: Máj, 2019Vizuál

Domáce lišiactva

Agentúry: 

Lenka Slovák Bónová

Creative Director, Respect APP

Matúš Kvas

Mannschaft

Vlado Slivka

Creative Director, Mark BBDO

Tomáš Makovický

freelancer

Ida Bírová

Copywriter, Ideamaker PS:Digital

Zadávatelia: 

Zuzana Sidivárová

CMI & INNOVATION MANAGER, Heineken Slovensko

Ján Briatka

Marketing & PR Manager Volkswagen Úžitkové vozidlá

Petra Ševčíková

šéfredaktorka magazínu Stratégie

AGENTÚRY
-
3.00
3.00
4.00
5.00
3.75
ZADÁVATELIA
3.00
4.00
4.00
3.67
Klient: 
Prvá stavebná sporiteľňa
Agentúra: 
Respect APP
Creative director: 
Peter Michalka
Art director: 
Mykola Kovalenko, Kamila Krkošová
Copywriter: 
Mirka Straková
Strategy director: 
Yolka Udičová