HODNOTENIE STRATÉGIÍ: Marec, 2019Film-online film a video

Smoothie príbehy

Agentúry: 

Jaroslav Vígh

Creative Director, MUW Saatchi&Saatchi

Andrej Hlavačka

freelancer

Michal Mazán

Art Director, Zaraguza

Zadávatelia: 

Petra Novotná

Marketing Communication Sr.Manager Telekom

Peter Holík

Head of Marketing and digital services development

Radovan Teuschel

Riaditeľ odboru Marketing & komunikácia J&T Banka

Ján Briatka

Marketing & PR Manager Volkswagen Úžitkové vozidlá

AGENTÚRY
3.00
3.00
5.00
3.67
ZADÁVATELIA
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
Klient: 
Úsovsko SK, s.r.o.
Agentúra: 
Istropolitana Ogilvy
Creative director: 
Peter Darovec
Art director: 
Michal Valušek
Copywriter: 
Vlado Janček
Strategy director: 
Veronika Romsauerová, Juraj Plánovský