HODNOTENIE STRATÉGIÍ: Marec, 2019Film-online film a video

Migranti, vitajte!

Agentúry: 

Jaroslav Vígh

Creative Director, MUW Saatchi&Saatchi

Andrej Hlavačka

freelancer

Michal Mazán

Art Director, Zaraguza

Zadávatelia: 

Petra Novotná

Marketing Communication Sr.Manager Telekom

Peter Holík

Head of Marketing and digital services development

Radovan Teuschel

Riaditeľ odboru Marketing & komunikácia J&T Banka

Ján Briatka

Marketing & PR Manager Volkswagen Úžitkové vozidlá

AGENTÚRY
7.00
6.00
6.00
6.33
ZADÁVATELIA
5.00
6.00
6.00
6.00
5.75
Klient: 
BROZ (Bratislavské regionálne ochranárske združenie)
Agentúra: 
Istropolitana Ogilvy
Creative director: 
Peter Darovec, Michal Belej
Art director: 
Naďa Lukačiková
Copywriter: 
Naďa Lukačiková, Michal Belej, Peter Darovec
Strategy director: 
Veronika Romsauerová, Juraj Plánovský