HODNOTENIE STRATÉGIÍ: Marec, 2019Out of home

Citroën Sagan Academy

Agentúry: 

Jaroslav Vígh

Creative Director, MUW Saatchi&Saatchi

Andrej Hlavačka

freelancer

Michal Mazán

Art Director, Zaraguza

Zadávatelia: 

Petra Novotná

Marketing Communication Sr.Manager Telekom

Peter Holík

Head of Marketing and digital services development

Radovan Teuschel

Riaditeľ odboru Marketing & komunikácia J&T Banka

Ján Briatka

Marketing & PR Manager Volkswagen Úžitkové vozidlá

AGENTÚRY
4.00
3.00
5.00
4.00
ZADÁVATELIA
4.00
4.00
4.00
3.00
3.75
Klient: 
Citroën Slovensko
Agentúra: 
Istropolitana Ogilvy
Creative director: 
Peter Darovec, Michal Belej
Art director: 
Michal Valušek
Copywriter: 
Michal Valušek
Strategy director: 
Veronika Romsauerová, Juraj Plánovský