HODNOTENIE STRATÉGIÍ: Január, 2019Film-online film a video

Zavolaj otca na futbal

Agentúry: 

Denisa Pajkošová

Art director EFFECTIVITY POWERED BY PUBLICIS

Peter Michalka

AdMan, Respect APP

Ida Bírová

Copywriter, Ideamaker PS:Digital

Juraj Šulík

Creative Dad, DADs Advertising

Zadávatelia: 

Zuzana Sidivárová

CMI & INNOVATION MANAGER, Heineken Slovensko

Radovan Teuschel

Riaditeľ odboru Marketing & komunikácia J&T Banka

Ján Briatka

Marketing & PR Manager Volkswagen Úžitkové vozidlá

Petra Ševčíková

šéfredaktorka magazínu Stratégie

AGENTÚRY
3.00
3.00
5.00
3.00
3.50
ZADÁVATELIA
3.00
3.00
4.00
3.00
3.25
Klient: 
Slovnaft
Agentúra: 
Elite Solutions
Creative director: 
Peter Šurín, Matej Valo
Art director: 
Andrej Valko
Copywriter: 
Slavomír Artim, Adam Baška, Matej Valo
Strategy director: 
Peter Šurín