HODNOTENIE STRATÉGIÍ: Január, 2019Selfpromo

Voľné miesto pre teba

Agentúry: 

Denisa Pajkošová

Art director EFFECTIVITY POWERED BY PUBLICIS

Peter Michalka

AdMan, Respect APP

Ida Bírová

Copywriter, Ideamaker PS:Digital

Juraj Šulík

Creative Dad, DADs Advertising

Zadávatelia: 

Zuzana Sidivárová

CMI & INNOVATION MANAGER, Heineken Slovensko

Radovan Teuschel

Riaditeľ odboru Marketing & komunikácia J&T Banka

Ján Briatka

Marketing & PR Manager Volkswagen Úžitkové vozidlá

Petra Ševčíková

šéfredaktorka magazínu Stratégie

AGENTÚRY
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
ZADÁVATELIA
5.00
3.00
4.00
4.00
4.00
Klient: 
dotcom.sk
Agentúra: 
dotcom advertising
Creative director: 
Ivan Vanák
Art director: 
Marek Szold, Milan Vaňo
Copywriter: 
Lukáš Honz, Michala Chlebíková
Strategy director: 
Marek Szold