HODNOTENIE STRATÉGIÍ: Január, 2019Vizuál

Tento je 1

Agentúry: 

Denisa Pajkošová

Art director EFFECTIVITY POWERED BY PUBLICIS

Peter Michalka

AdMan, Respect APP

Ida Bírová

Copywriter, Ideamaker PS:Digital

Juraj Šulík

Creative Dad, DADs Advertising

Zadávatelia: 

Zuzana Sidivárová

CMI & INNOVATION MANAGER, Heineken Slovensko

Radovan Teuschel

Riaditeľ odboru Marketing & komunikácia J&T Banka

Ján Briatka

Marketing & PR Manager Volkswagen Úžitkové vozidlá

Petra Ševčíková

šéfredaktorka magazínu Stratégie

AGENTÚRY
4.00
-
3.00
4.00
3.67
ZADÁVATELIA
3.00
5.00
4.00
4.00
4.00
Klient: 
Metsä Tissue
Agentúra: 
Respect APP
Creative director: 
Mario Poór
Art director: 
Mario Poór, Lucia Čermáková, Michal Kvasnica, Michal Dvorský
Copywriter: 
Matej Sekerka
Strategy director: 
Yolka Udičová