HODNOTENIE STRATÉGIÍ: Január, 2019Out of home

Schody do čokoládového neba

Agentúry: 

Denisa Pajkošová

Art director EFFECTIVITY POWERED BY PUBLICIS

Peter Michalka

AdMan, Respect APP

Ida Bírová

Copywriter, Ideamaker PS:Digital

Juraj Šulík

Creative Dad, DADs Advertising

Zadávatelia: 

Zuzana Sidivárová

CMI & INNOVATION MANAGER, Heineken Slovensko

Radovan Teuschel

Riaditeľ odboru Marketing & komunikácia J&T Banka

Ján Briatka

Marketing & PR Manager Volkswagen Úžitkové vozidlá

Petra Ševčíková

šéfredaktorka magazínu Stratégie

AGENTÚRY
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
ZADÁVATELIA
4.00
4.00
3.00
4.00
3.75
Klient: 
Mondieu – sieť bistrokaviarní
Agentúra: 
MONDIEU GROUP s.r.o.
Creative director: 
Martin Zlejší
Art director: 
Tím Mondieu
Copywriter: 
Tím Mondieu
Strategy director: 
Tím Mondieu