HODNOTENIE STRATÉGIÍ: Január, 2019PF-ky

Rok plný šťastia

Agentúry: 

Denisa Pajkošová

Art director EFFECTIVITY POWERED BY PUBLICIS

Peter Michalka

AdMan, Respect APP

Ida Bírová

Copywriter, Ideamaker PS:Digital

Juraj Šulík

Creative Dad, DADs Advertising

Zadávatelia: 

Zuzana Sidivárová

CMI & INNOVATION MANAGER, Heineken Slovensko

Radovan Teuschel

Riaditeľ odboru Marketing & komunikácia J&T Banka

Ján Briatka

Marketing & PR Manager Volkswagen Úžitkové vozidlá

Petra Ševčíková

šéfredaktorka magazínu Stratégie

AGENTÚRY
2.00
3.00
3.00
3.00
2.75
ZADÁVATELIA
4.00
3.00
3.00
3.00
3.25
Klient: 
Promiseo
Agentúra: 
Promiseo
Creative director: 
Andrea Michajlová
Art director: 
René Sekelský
Copywriter: 
Simona Pihulič