HODNOTENIE STRATÉGIÍ: Január, 2019PF-ky

PeFfe 2019

Agentúry: 

Denisa Pajkošová

Art director EFFECTIVITY POWERED BY PUBLICIS

Peter Michalka

AdMan, Respect APP

Ida Bírová

Copywriter, Ideamaker PS:Digital

Juraj Šulík

Creative Dad, DADs Advertising

Zadávatelia: 

Zuzana Sidivárová

CMI & INNOVATION MANAGER, Heineken Slovensko

Radovan Teuschel

Riaditeľ odboru Marketing & komunikácia J&T Banka

Ján Briatka

Marketing & PR Manager Volkswagen Úžitkové vozidlá

Petra Ševčíková

šéfredaktorka magazínu Stratégie

AGENTÚRY
-
5.00
4.00
5.00
4.67
ZADÁVATELIA
5.00
4.00
5.00
4.00
4.50
Klient: 
Effectivity POWERED BY PUBLICIS
Agentúra: 
Effectivity POWERED BY PUBLICIS
Creative director: 
Peter Rajčák
Art director: 
Denisa Pajkošová
Copywriter: 
Soňa Podstupková
Strategy director: 
Roman Matulík