HODNOTENIE STRATÉGIÍ: Január, 2019Film-online film a video

Odkaz pre starostu

Agentúry: 

Denisa Pajkošová

Art director EFFECTIVITY POWERED BY PUBLICIS

Peter Michalka

AdMan, Respect APP

Ida Bírová

Copywriter, Ideamaker PS:Digital

Juraj Šulík

Creative Dad, DADs Advertising

Zadávatelia: 

Zuzana Sidivárová

CMI & INNOVATION MANAGER, Heineken Slovensko

Radovan Teuschel

Riaditeľ odboru Marketing & komunikácia J&T Banka

Ján Briatka

Marketing & PR Manager Volkswagen Úžitkové vozidlá

Petra Ševčíková

šéfredaktorka magazínu Stratégie

AGENTÚRY
3.00
3.00
4.00
3.00
3.25
ZADÁVATELIA
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
Klient: 
SGI Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
Agentúra: 
Istropolitana Ogilvy
Creative director: 
Peter Darovec, Michal Belej
Art director: 
Jakub Svetlík
Copywriter: 
Michal Belej, Kaja Kowalczuková
Strategy director: 
Jakub Mazán