HODNOTENIE STRATÉGIÍ: Január, 2019PF-ky

Nech sa vám o ČOSI lepšie uhľovodí

Agentúry: 

Denisa Pajkošová

Art director EFFECTIVITY POWERED BY PUBLICIS

Peter Michalka

AdMan, Respect APP

Ida Bírová

Copywriter, Ideamaker PS:Digital

Juraj Šulík

Creative Dad, DADs Advertising

Zadávatelia: 

Zuzana Sidivárová

CMI & INNOVATION MANAGER, Heineken Slovensko

Radovan Teuschel

Riaditeľ odboru Marketing & komunikácia J&T Banka

Ján Briatka

Marketing & PR Manager Volkswagen Úžitkové vozidlá

Petra Ševčíková

šéfredaktorka magazínu Stratégie

AGENTÚRY
4.00
3.00
3.00
4.00
3.50
ZADÁVATELIA
5.00
4.00
4.00
4.00
4.25
Klient: 
all
Agentúra: 
ČOSI
Creative director: 
Juraj Kusý
Art director: 
Juraj Kusý
Copywriter: 
Juraj Kusý, Branislav Dudáš
Strategy director: 
Maroš Kemény