HODNOTENIE STRATÉGIÍ: Január, 2019Vizuál

Ekologické PF-ko

Agentúry: 

Denisa Pajkošová

Art director EFFECTIVITY POWERED BY PUBLICIS

Peter Michalka

AdMan, Respect APP

Ida Bírová

Copywriter, Ideamaker PS:Digital

Juraj Šulík

Creative Dad, DADs Advertising

Zadávatelia: 

Zuzana Sidivárová

CMI & INNOVATION MANAGER, Heineken Slovensko

Radovan Teuschel

Riaditeľ odboru Marketing & komunikácia J&T Banka

Ján Briatka

Marketing & PR Manager Volkswagen Úžitkové vozidlá

Petra Ševčíková

šéfredaktorka magazínu Stratégie

AGENTÚRY
5.00
4.00
4.00
4.00
4.25
ZADÁVATELIA
6.00
6.00
4.00
5.00
5.25
Klient: 
SAD Žilina
Agentúra: 
Kreativ gang s.r.o.
Creative director: 
Ľubica Pinčíková
Art director: 
Rasťo Tupý
Copywriter: 
Zuzana Fabrici
Strategy director: 
Barbora Belániková