HODNOTENIE STRATÉGIÍ: Október, 2018TV spoty

Z lásky k tradícii: Nemožno mi ťa neľúbiť

Agentúry: 

Michal Mazán

Art Director, Zaraguza

Martina Obertová

Art director, MADE BY VACULIK

Petra Števonková

freelancer

Michal Belej

Copywriter, Istropolitana Ogilvy

Zadávatelia: 

Petra Novotná

Marketing Communication Sr.Manager Telekom

Radovan Teuschel

Riaditeľ odboru Marketing & komunikácia J&T Banka

Marek Kopča

Marketing and PR manager Hyundai

Petra Ševčíková

šéfredaktorka magazínu Stratégie

Michal Hollan

Marketing & Client Service manager, MONARCH

AGENTÚRY
4.00
5.00
4.00
4.00
4.25
ZADÁVATELIA
4.00
4.00
4.00
4.00
-
4.00
Klient: 
Kaufland Slovenská republika
Agentúra: 
Respect APP
Creative director: 
Lenka Slovák Bónová
Art director: 
Róbert Vizváry
Copywriter: 
Matej Sekerka
Strategy director: 
Romana Otočková