HODNOTENIE STRATÉGIÍ: Október, 2018Rozhlasové spoty

Jasnovidec

Agentúry: 

Michal Mazan

Art Director, Zaraguza

Martina Obertová

Art director, MADE BY VACULIK

Petra Števonková

freelancer

Michal Belej

Copywriter, Istropolitana Ogilvy

Zadávatelia: 

Petra Novotná

Marketing Communication Sr.Manager Telekom

Radovan Teuschel

Riaditeľ odboru Marketing & komunikácia J&T Banka

Marek Kopča

Marketing and PR manager Hyundai

Petra Ševčíková

šéfredaktorka magazínu Stratégie

Michal Hollan

Marketing & Client Service manager, MONARCH

AGENTÚRY
5.00
3.00
2.00
3.00
3.25
ZADÁVATELIA
4.00
4.00
3.00
3.00
-
3.50
Klient: 
NAY
Agentúra: 
Effectivity POWERED BY PUBLICIS
Creative director: 
Peter Rajčák
Copywriter: 
Katka Noskajová
Strategy director: 
Roman Matulík